MINGGU ALAM SEKITAR, KESELAMATAN DAN KESIHATAN INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD. (ITD)

BAYAN LEPAS, 30 Oktober 2017- Integrated Device Technology Malaysia Sdn. Bhd. (ITD) merupakan salah satu syarikat perindustrian yang beroperasi di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Syarikat tersebut telah mengambil langkah proaktif dengan menganjurkan program kesedaran alam sekitar yang bertemakan Creating Our Positive Work Environment EHS Week 2017 pada 27 Oktober 2017 bertempat di dataran Integrated Device Technology Malaysia Sdn. Bhd. (ITD).

2017 1027 103951 001

Pendedahan terhadap bidang Teknologi Hijau turut diketengahkan kepada warga kerja melalui pameran dan aktiviti dari agensi-agensi tempatan. Pelbagai pengisian program yang telah dirancang sepanjang program tersebut berlangsung. Antaranya pameran bergerak dari Unit Pameran Bergerak Teknologi Hijau, Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Boleh Baharu, Kecekapan Tenaga dan Teknologi Hijau (CETREE), demonstrasi berkaitan alat pemadam api daripada Unit Keselamatan ITD, sesi ceramah daripada Suruhanjaya Tenaga Cawangan Pulau Pinang serta pameran daripada Kolej Komuniti Bayan Baru.

2017 1027 104133 003

Program tersebut diterajui oleh Bahagian Sumber Manusia, ITD bertujuan untuk memberi kesedaran dan kefahaman kepada warga kerja ITD agar peka terhadap alam sekitar dari aspek keselamatan dan kesihatan di persekitaran tempat kerja. Program ini telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada warga kerja ITD serta masyarakat sekitar yang hadir.


Teks : Syafiq Saifullah Azmi
Foto: Mohd Hazwan Abdul Halim

a1 a1 a1 a1