TAHNIAH DAN SYABAS DI ATAS PELANTIKAN PENGURUSAN TERTINGGI CGSS BERKUATKUASA JANUARI 2022 - DISEMBER 2024

POSTER TAHNIAH

Tahniah dan syabas diucapkan kepada Prof. Madya Dr. Mohd WIra bin Mohd Shafiei di atas lantikan semula sebagai Penyelaras, Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Boleh Baharu, Kecekapan Tenaga & Teknologi Hijau (CETREE) serta Pengurusan Tertinggi di Pusat Kajian Kelestarian Global (CGSS) yang lain seperti YBhg. Prof. Madya Dr. Saidatulakmal binti Mohd sebagai Pengarah CGSS, Dr. Noor Adelyna binti Mohammed Akib, Timbalan Pengarah CGSS, Dr. Japareng Lalung, Penyelaras RCE Penang dan Encik Mohd Abdul Muin bin Md Akil, Penyelaras Sustainability@USM.

a1 a1 a1 a1