PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH ATAS SEGALA JASA DAN KHIDMAT BAKTI MANTAN PENGARAH CGSS, RCE, CETREE

prodsaidatul

Jutaan terima kasih dan penghargaan atas segala jasa dan khidmat bakti Profesor Madya Dr. Saidatulakmal Mohd sebagai Pengarah CGSS,RCE,CETREE bermula sejak tahun 2020 sehingga 2022. Diharapkan segala pengorbanan dan ilmu yang dicurahkan kepada seluruh warga staf pelaksana dan akademik di CGSS, khususnya kepada CETREE dapat diteruskan dan berkekalan dengan pertambahan program-program yang berkaitan kelestarian yang diinginkan oleh USM di bawah kepimpinan baru yang diketuai oleh Pengarah CGSS,RCE,CETREE yang baru iaitu Profesor Madya Dr. Mohd Wira Mohd Shafiei.

a1 a1 a1 a1