Hubungi Kami

Sebarang pertanyaan bagi perkhidmatan tentang Tenaga Boleh Baharu, Kecekapan Tenaga & Teknologi Hijau serta aktiviti berbayar dan tidak berbayar bagi pameran bergerak CETREE (UPB) boleh hubungi pihak kami seperti alamat dan no.telefon di bawah :-

Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Boleh Baharu, Kecekapan Tenaga & Teknologi Hijau (CETREE), CGSS
Aras 5, Perpustakaan Hamzah Sendut
Universiti Sains Malaysia, 11800, Pulau Pinang, Malaysia

Centre for Education and Training in Renewable Energy, Energy Efficiency & Green Technology (CETREE), CGSS
Level 5, Hamzah Sendut Library
Universiti Sains Malaysia, 11800 Penang, Malaysia

Tel : 604 - 653 6730  |  Fax : 604 - 653 5273  |  Email : admin@cetree.edu.my

 

a1 a1 a1 a1