3 - MENGHASILKAN ELEKTRIK DARIPADA AIR LAUT

Merupakan slide dan video berkaitan hasil kerja guru-guru Mata Pelajaran Kimia - Aktiviti 3 - Menghasilkan Elektrik Daripada Air Laut berdasarkan Modul Teknologi Hijau Sekolah Menengah yang dibangunkan oleh CETREE. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SIMBOL Slide Aktiviti 3 - Menghasilkan Elektrik Daripada Air Laut

VIDEO Video  Aktiviti 3 - Menghasilkan Elektrik Daripada Air Laut

* Untuk memuat turun, right click link di atas dan memilih save link as dan pastikan file name mempunyai .mp4 , sebagai contoh namafail.mp4

a1 a1 a1 a1