4 - MEREKA CIPTA BOT

Merupakan slide dan video berkaitan hasil kerja guru-guru Mata Pelajaran Kimia - Aktiviti 4 - Mereka Cipta Bot berdasarkan Modul Teknologi Hijau Sekolah Menengah yang dibangunkan oleh CETREE. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SIMBOL Slide Aktiviti 4 - Mereka Cipta Bot

VIDEO Video Aktiviti 4 - Mereka Cipta Bot

* Untuk memuat turun, right click link di atas dan memilih save link as dan pastikan file name mempunyai .mp4 , sebagai contoh namafail.mp4

a1 a1 a1 a1