7 - SABUN DARIPADA MINYAK MASAK TERPAKAI

Merupakan slide dan video berkaitan hasil kerja guru-guru Mata Pelajaran Kimia - Aktiviti 7 - Sabun Daripada Minyak Masak Terpakai berdasarkan Modul Teknologi Hijau Sekolah Menengah yang dibangunkan oleh CETREE. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SIMBOL Slide Aktiviti 7 - Sabun Daripada Minyak Masak Terpakai

VIDEO Video Aktiviti 7A - Sabun Daripada Minyak Masak Terpakai

VIDEO Video Aktiviti 7B - Sabun Daripada Minyak Masak Terpakai

* Untuk memuat turun, right click link di atas dan memilih save link as dan pastikan file name mempunyai .mp4 , sebagai contoh namafail.mp4

a1 a1 a1 a1