9 - KERATAN AKHBAR (TEKNOLOGI HIJAU)

Merupakan slide berkaitan hasil kerja guru-guru Mata Pelajaran Kimia - Aktiviti 9 - Keratan Akhbar (Teknologi Hijau) berdasarkan Modul Teknologi Hijau Sekolah Menengah yang dibangunkan oleh CETREE. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SIMBOL Slide Aktiviti 9 - Keratan Akhbar (Teknologi Hijau)

* Untuk memuat turun, right click link di atas dan memilih save link as dan pastikan file name mempunyai .mp4 , sebagai contoh namafail.mp4

a1 a1 a1 a1