7 - KETUHAR SOLAR

 

Merupakan slide dan video berkaitan hasil kerja guru-guru Mata Pelajaran Sains - Aktiviti 7 - Ketuhar Solar berdasarkan Modul Teknologi Hijau Sekolah Menengah yang dibangunkan oleh CETREE. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SIMBOL Slide Aktiviti 7 - Ketuhar Solar

VIDEO Video  Aktiviti 7 - Ketuhar Solar

* Untuk memuat turun, right click link di atas dan memilih save link as dan pastikan file name mempunyai .mp4 , sebagai contoh namafail.mp4

a1 a1 a1 a1