10 - PENULENAN HABLUR GARAM

Merupakan slide dan video berkaitan hasil kerja guru-guru Mata Pelajaran Sains - Aktiviti 10 - Penulenan Hablur Garam berdasarkan Modul Teknologi Hijau Sekolah Menengah yang dibangunkan oleh CETREE. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SIMBOL Slide Aktiviti 10 - Penulenan Hablur Garam

VIDEO Video  Aktiviti 10 - Penulenan Hablur Garam

* Untuk memuat turun, right click link di atas dan memilih save link as dan pastikan file name mempunyai .mp4 , sebagai contoh namafail.mp4

a1 a1 a1 a1