Hubungi Kami

Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Boleh Baharu, Kecekapan Tenaga & Teknologi Hijau (CETREE)
Aras Bawah (G), Bangunan TORAY-USM
Universiti Sains Malaysia, 11800, Pulau Pinang, Malaysia

Centre for Education and Training in Renewable Energy, Energy Efficiency & Green Technology (CETREE)
Ground Floor (G), TORAY-USM
Universiti Sains Malaysia, 11800 Penang, Malaysia

Tel : 604 - 653 6720  |  Fax : 604 - 653 6701  |  Email : pengarah@cetree.edu.my

                 KPTbm                                        yahijau