Hubungi Kami

Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Boleh Baharu, Kecekapan Tenaga & Teknologi Hijau (CETREE)
Pusat Pemindahan Ilmu, TORAY-USM, Aras Bawah (G),
Universiti Sains Malaysia, 11800, Pulau Pinang, Malaysia

Centre for Education and Training in Renewable Energy, Energy Efficiency & Green Technology (CETREE)
Knowledge Transfer Center, TORAY-USM, Ground Floor (G),
Universiti Sains Malaysia, 11800 Penang, Malaysia


Tel : 604 - 653 6720  |  Fax : 604 - 653 6701  |  Email : admin@cetree.edu.my

                 KPTbm                                        yahijau