JU Peringkat Negeri Pulau Pinang

Merupakan video rangkuman sepanjang Bengkel Training of Trainers (TOT) Jurulatih Utama Peringkat Negeri Pulau Pinang dan aktiviti - aktiviti Modul Teknologi Hijau ( Sains, Fizik, Kimia, Biologi) yang telah dijalankan oleh para peserta 


VIDEO Video  Montaj Jurulatih Utama Negeri Pulau Pinang

 * Untuk memuat turun, right click link di atas dan memilih save link as dan pastikan file name mempunyai .mp4 , sebagai contoh namafail.mp4

                 KPTbm                                        yahijau