JU Peringkat Negeri Kelantan

Merupakan video rangkuman sepanjang Bengkel Training of Trainers (TOT) Jurulatih Utama Peringkat Negeri Kelantan dan aktiviti - aktiviti Modul Teknologi Hijau ( Sains, Fizik, Kimia, Biologi) yang telah dijalankan oleh para peserta 


VIDEO Video  Montaj Jurulatih Utama Negeri Kelantan (1)

VIDEO Video  Montaj Jurulatih Utama Negeri Kelantan (2)

 * Untuk memuat turun, right click link di atas dan memilih save link as dan pastikan file name mempunyai .mp4 , sebagai contoh namafail.mp4

 

                 KPTbm                                        yahijau