MODUL TENAGA BOLEH BAHARU & KECEKAPAN TENAGA (TBB&KT) BAGI PANDUAN GURU DAN AKTIVITI MURID - BAHASA MELAYU, BAHASA INGGERIS, SAINS, MATEMATIK, PENDIDIKAN ISLAM, KAJIAN TEMPATAN, KEMAHIRAN HIDUP, PENDIDIKAN SENI VISUAL DAN KOKURIKULUM

Merupakan softcopy pdf. berkaitan Mata Pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains, Matematik, Pendidikan Islam, Kajian Tempatan, Kemahiran Hidup, Pendidikan Seni Visual dan Kokurikulum yang digunapakai oleh Jurulatih Utama Pakar (JUP) dan Jurulatih Utama (JU) sepanjang Bengkel TOT bagi penyebaran Modul Tenaga Boleh Baharu & Kecekapan Tenaga (TBB&KT) Sekolah Rendah.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SIMBOL.jpg Mata Pelajaran Bahasa Melayu (Panduan Guru) 

SIMBOL.jpg Mata Pelajaran Bahasa Melayu (Aktiviti Murid) 

SIMBOL.jpg Mata Pelajaran Bahasa Inggeris (Panduan Guru) 

SIMBOL.jpg Mata Pelajaran Bahasa Inggeris (Aktiviti Murid) 

SIMBOL.jpg Mata Pelajaran Sains (Panduan Guru) 

SIMBOL.jpg Mata Pelajaran Sains (Aktiviti Murid) 

SIMBOL.jpg Mata Pelajaran Matematik (Panduan Guru) 

SIMBOL.jpg Mata Pelajaran Matematik (Aktiviti Murid) 

SIMBOL.jpg Mata Pelajaran Pendidikan Islam (Panduan Guru) 

SIMBOL.jpg Mata Pelajaran Pendidikan Islam (Aktiviti Murid) 

SIMBOL.jpg Mata Pelajaran Kajian Tempatan (Panduan Guru) 

SIMBOL.jpg Mata Pelajaran Kajian Tempatan (Aktiviti Murid)

SIMBOL.jpg Mata Pelajaran Kemahiran Hidup (Panduan Guru) 

SIMBOL.jpg Mata Pelajaran Kemahiran Hidup (Aktiviti Murid)

SIMBOL.jpg Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual (Panduan Guru) 

SIMBOL.jpg Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual (Aktiviti Murid)

SIMBOL.jpg Mata Pelajaran Kokurikulum

* Untuk memuat turun, right click link di atas dan memilih save link as

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a1 a1 a1 a1