4 - MEMBINA LAMPU CAHAYA SEMULA JADI

Merupakan slide dan video berkaitan hasil kerja guru-guru Mata Pelajaran Fizik - Aktiviti 4- Membina Lampu Cahaya Semula Jadi berdasarkan Modul Teknologi Hijau Sekolah Menengah yang dibangunkan oleh CETREE. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SIMBOL Slide Aktiviti 4- Membina Lampu Cahaya Semula Jadi

VIDEO Video  Aktiviti 4- Membina Lampu Cahaya Semula Jadi

* Untuk memuat turun, right click link di atas dan memilih save link as dan pastikan file name mempunyai .mp4 , sebagai contoh namafail.mp4

a1 a1 a1 a1