7 - MEREKA BENTUK PELAN LAKARAN & MEMBINA MODEL BANGUNAN HIJAU

Merupakan slide dan video berkaitan hasil kerja guru-guru Mata Pelajaran Fizik - Aktiviti 7 - Mereka Bentuk Pelan Lakaran & Membina Model Bangunan Hijau berdasarkan Modul Teknologi Hijau Sekolah Menengah yang dibangunkan oleh CETREE. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SIMBOL Slide Aktiviti 7 - Mereka Bentuk Pelan Lakaran & Membina Model Bangunan Hijau

VIDEO Video Aktiviti 7 - Mereka Bentuk Pelan Lakaran & Membina Model Bangunan Hijau

* Untuk memuat turun, right click link di atas dan memilih save link as dan pastikan file name mempunyai .mp4 , sebagai contoh namafail.mp4

a1 a1 a1 a1