9 - APUNGAN MESRA ALAM

Merupakan slide berkaitan hasil kerja guru-guru Mata Pelajaran Fizik - Aktiviti 9 - Apungan Mesra Alam berdasarkan Modul Teknologi Hijau Sekolah Menengah yang dibangunkan oleh CETREE. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SIMBOL Slide Aktiviti 9 - Bangunan Mesra Hijau

* Untuk memuat turun, right click link di atas dan memilih save link as dan pastikan file name mempunyai .mp4 , sebagai contoh namafail.mp4

a1 a1 a1 a1