PANDUAN TOT ASAS KELESTARIAN (SIRI 1 & 2)

Merupakan slide berkaitan Panduan TOT Asas Kelestarian (Siri 1 & 2) yang digunapakai dan disampaikan oleh Timbalan Pengarah CETREE, Prof. Madya Dr. Hashimah Binti Mohd Yunus sepanjang Bengkel TOT bagi penyebaran Modul Teknologi Hijau Sekolah Menengah.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SIMBOL.jpg Slide Panduan TOT Asas Kelestarian (Siri 1 & 2)

* Untuk memuat turun, right click link di atas dan memilih save link as

a1 a1 a1 a1