PANDUAN MEMUAT TURUN VIDEO DAN SLIDE AKTIVITI MATA PELAJARAN ASAS KELESTARIAN

Merupakan panduan bagi memasuki ruangan slide dan video berkaitan hasil kerja guru-guru semasa TOT Mata Pelajaran Asas Kelestarian Siri 1 dan Siri 2 yang telah diadakan pada 30hb Oktober sehingga 3hb November 2017 berdasarkan Modul Teknologi Hijau Sekolah Menengah yang dibangunkan oleh CETREE.


  1. Click bahagian menu Muat Turun
  2. Click bahagian menu Modul (Sek. Men)
  3. Click bahagian menu Bengkel TOT Modul Teknologi Hijau
  4. Kelihatan ruangan Bengkel TOT Modul Teknologi Hijau dan Click bahagian mata pelajaran Asas Kelestarian mengikut aktiviti kumpulan sama ada Siri 1 atau  Siri 2 untuk di muat turun 

a1 a1 a1 a1