PANDUAN MEMUAT TURUN MONTAJ DAN VIDEO AKTIVITI MATA PELAJARAN (ASAS KELESTARIAN, SAINS, BIOLOGI, FIZIK & KIMIA)

Merupakan panduan bagi memasuki ruangan slide dan video berkaitan hasil kerja guru-guru semasa bengkel TOT bagi JUP (Asas Kelestarian, Sains, Biologi, Fizik & Kimia) yang telah diadakan pada 23hb Januari sehingga 25hb Januari 2018 berdasarkan Modul Teknologi Hijau Sekolah Menengah yang dibangunkan oleh CETREE.


  1. Click bahagian menu Muat Turun
  2. Click bahagian menu Modul (Sek. Men)
  3. Click bahagian menu Bengkel TOT Modul Teknologi Hijau
  4. Kelihatan ruangan Bengkel TOT Modul Teknologi Hijau dan Click  Video Aktivti atau Video Montaj yang diinginkan.
  5. Click  Video aktivtii dan Video Montaj yang diinginkan pada bahagian aktiviti atau montaj mengikut keperluan mengikut senarai aktiviti atau negeri yang kelihatan untuk di muat turun 

a1 a1 a1 a1