TEKNOLOGI HIJAU DALAM KURIKULUM

Merupakan slide berkaitan Teknologi Hijau Dalam Kurikulum yang digunapakai dan disampaikan oleh Pegawai Unit Sains & Matematik, Sekolah Menengah, Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Puan Aizatul Adzwa Binti Mohd Basri semasa Bengkel Training Of Trainer (TOT) Jurulatih Utama (JUP) Kebangsaan Modul Teknologi Hijau Sekolah Menengah.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SIMBOL Slide Teknologi Hijau dalam Kurikulum

* Untuk memuat turun, right click link di atas dan memilih save link as

a1 a1 a1 a1